Disclaimer

De missie van Cellmax Nutriënts is wereldwijd voedingsstoffen en substraten te leveren van de hoogste kwaliteit. Consumenten en bedrijven kunnen al onze producten direct bestellen van onze website, of via ons sales-netwerk.

Disclaimer

Cellmax Nutriënts produceert en verkoopt meststoffen en substraten die zijn ontworpen voor betere groei en bloei van alle soorten gewassen, planten en bloemen. Cellmax Nutriënts houdt zich aan de wetten van de landen waar we zaken doen en heeft niet de intentie om inbreuk op een (nationale) wetgeving te doen of derden daartoe aan te zetten. Cellmax Nutrients kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van derden, zoals het oneigenlijk gebruik van de producten (zoals het gebruikev van kunstmest met een ander doel dan het bemesten van planten) en/of het gebruik van de producten in de teelt van illegale gewassen of planten.

Inhoud

Cellmax Nutrients heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hier wordt onder verstaan ​​alle informatie en productgegevens, hierna gezamenlijk aangeduid als “informatie”. De informatie op de website is alleen beschikbaar voor vermaak en is voor informatieve doeleinden gemaakt. Alle informatie kan worden gewijzigd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele Eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot deze website, met inbegrip van die van het intellectuele eigendom, het auteursrecht op de tekst, streaming video’s, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en ander (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, merken (inclusief domeinnamen) en ander materiaal zijn in handen van Cellmax. Het is niet toegestaan ​​om de website, of een deel daarvan, ter beschikking te stellen aan derden op welke manier dan ook, en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy.

Garantie

Cellmax Nutrients kan niet garanderen dat de informatie op de website juist, actueel en volledig is. Ook kunnen we niet garanderen dat de website ononderbroken zal werken en dat deze vrij van fouten is.

Aansprakelijkheid

Cellmax Nutrients wijst hierbij iedere aansprakelijkheid af voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, die op enige wijze wordt veroorzaakt door het gebruik en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze website. Cellmax Nutrients is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit/of voortvloeit uit uw eigen handelen, die kan worden afgeleid uit de op de website geplaatste informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systeem, met inbegrip van de website.

Copyright 2024 © Cellmax Nutrients B.V.