pH en Elektrische Geleiding

Wat is pH?

pH staat voor een numerieke schaal om de zuurgraad of (alkaliniteit) van een vloeibare oplossing te bepalen. De werkelijke betekenis staat voor Potential Hydrogen (potentiële waterstof) en is een meting van de aanwezige waterstofionen. Zuiver water heeft een pH van 7 en wordt geclassificeerd als pH neutraal, terwijl oplossingen die minder dan pH 7 zijn als zuur worden beschouwd en oplossingen die hoger zijn dan 7 als basis worden geclassificeerd.

Een vloeibare oplossing die lage concentraties waterstofionen heeft, heeft een hoge p.H. en een vloeibare oplossing met een hoge concentratie van waterstofionen zal laag zijn in p.H. De manier waarop dit wordt gemeten is door het verschil tussen een waterstofelektrode en een niet-waterstofelektrode te meten. Er zijn verscheidene apparaten die worden gebruikt om p.H te meten en deze kunnen variëren van pH kleurstoffen, pH papier en elektrische pH apparatuur.

Puur zuur  <3.5

Extreen zuur < 3.5 – 4.4

Erg sterk zuur < 4.5 – 5.0

Sterk zuur < 5.1-5.5

Matig zuur <5.6 – 6.0

Licht zuur < 6.1 – 6.0

pH neutraal < 6.6 – 7.3

Licht basisch < 7.4 – 7.8

Matig basisch < 7.9 – 8.4

Sterk basisch < 8.5 – 9.0

Erg basisch < 9.0

Het belang van potentiële waterstof in de bodem

Er zijn meerdere factoren die een grote rol spelen in de voortdurende verandering en humificatie staat van de bodem. Deze factoren zijn regenwater en ontbindend organisch materiaal.

Bij afbraak van organisch materiaal en omdat er sprake is van een stofwisselingsreactie in de bodem, kan de Koolstofdioxide een mild zuur vormen in de bodem. Op dezelfde manier dat rotting en oxidatie van organisch materiaal in de bodem zal resulteren in organische en anorganische zuren zoals salpeterzuur en zwavelzuur. Aangezien alles in de bodem werkt als een levend systeem, kan het bepalen van de bodem pH afhankelijk zijn van een groot aantal variabelen.

Bij het toedienen van plantenvoeding aan planten in het medium, moeten de voedingstoffen eerst op structuurniveau worden afgebroken in de grond. Er zijn namelijk 14 essentiële plantenvoedingsstoffen in de bodem te vinden, dus het vermogen van de bodem om in balans te werken met het microbiële leven is een belangrijke factor in de levensduur van de bodem. Wanneer je kweekt op aarde of biologische grond is het belangrijk op dat de pH. waardes tussen de 5,5-6,5 liggen waar de meeste beschikbare voedingsstoffen gemakkelijk opneembaar zijn.

pH en de Wortelzone 

Bij een p.H. waarde van 6.5 geven micro-organismen in de bodem voorkeur en wordt een scala aan voedingsstoffen beter geabsorbeerd. Aangezien biologische teelt soepeler kan zijn en een natuurlijke bufferzone kan krijgen, kan de ideale p.H-waarde voor maximale opname veilig variëren tussen 5.5-7.5. Het ideale pH-bereik voor maximale opname is dan ook pH 5.5-7.5. Onderzoeken hebben aangetoond dat het aantal mycorrhizale schimmels hoger waren in grond met een pH-waarde in de optimale zone van pH 5.5.-7.5. met de laagste waarde in de bodem van pH 4.5-7.0, terwijl grond met een pH-waarde van 8 niet goed was en zorgde voor een groeivertraging.

Wat betekent Elektrische Geleidbaarheid(EC)?

De woorden elektrische geleidbaarheid kunnen klinken als iets dat gevaarlijk kan zijn. Elektrische geleidbaarheid is een complexe manier om de ion-samenstelling in het water te bepalen. Het is een meting die afhankelijk is van de temperatuur van het water dat wordt getest want voor elke 1 graad Celsius zal er een ionische verandering van maximaal 3% optreden.

Hoe wordt E.C Gemeten?  

Als een manier om het zoutgehalte van de waterbron te testen, zal de E.C. het verschil vertellen in wat zware metalen in het water kunnen zijn. De meting gebeurt in eenheden die Siemens per oppervlakte-eenheid worden genoemd, dus hoe hoger de E.C., hoe hoger de hoeveelheid opgeloste stoffen die aanwezig zijn. Het kan gemeten worden als gereedschap met behulp van een meter of een sonde.  Hoe de sonde werkt, is het gebruik van twee uit elkaar geplaatste metalen elektroden die een stroomschok van de ene elektrode naar de andere elektrode sturen, terwijl er een meting van de vloeibare oplossing wordt gedaan. Bijna vergelijkbaar met hoe een gloeilamp werkt door een elektrische stroom van de ene kant naar de andere te sturen. De stroom die dan door het water stroomt is dezelfde concentratie opgeloste ionen, dus de elektrische geleidbaarheid kan worden gemeten.

Wat is de relatie tussen E.C en pH?

Wanneer je kweekt in Hydrocultuur heeft het in toom houden van je pH waarde een dramatisch effect  op hoe gemakkelijk de voedingsstoffen geabsorbeerd en gebruikt moeten worden. In diepwatercultuur, kunnen de wortels door deze vorm van hydrocultuur worden ondergedompeld in een gecontroleerde zuurstofrijke voedingsoplossing. Dit is een goed voorbeeld om te laten zien hoe snel de pH en E.C. kunnen veranderen, omdat de plant zure of alkalische stoffen uit de wortels zal afscheiden en in zekere zin het water zal vervuilen.

Op dezelfde manier bepalen de E.C-niveaus in een D.W.C of de plant een constante toevoer van voedingsstoffen heeft of dat de huidige voedingsoplossing niet toereikend is. Dit kan resulteren in over- of ondervoeding van planten. In deze systemen kan een dergelijke fout fataal zijn voor grootschalige commerciële landbouw.

De correlatie tussen p.H en E.C moet in evenwicht zijn met het metabolisme van de plant, de belichting, de voedingsstoffen, de beschikbare koolstofdioxide en vele andere variabelen. Zodra een teler deze afstelling heeft verfijnd en volledig begrijpt hoe zuurstof de p.H. kan verhogen en hoe hoger de E.C. hoe lager de p.H. in de meeste gevallen zal zijn.

How can you adjust your pH?

Wij bieden speciale vloeistoffen aan om de pH-waarde van uw water aan te passen. Deze vloeistoffen zijn ook ontworpen om te gebruiken in de twee levensstadia van de plant.

Cellmax PH- Grow

Cellmax pH- Grow is een professionele pH-regelaar om de pH-waarde van de voedingsoplossing tijdens de groeiperiode te verlagen.

Bekijk product

Cellmax pH- Bloom

Cellmax pH- Bloom is een professionele pH-regelaar om de pH-waarde van de voedingsoplossing tijdens de bloeiperiode te verlagen.

Bekijk product

Cellmax PH+

Cellmax pH+ is een professionele pH-regelaar om de pH-waarde van de voedingsoplossing te verhogen.

Bekijk product

_______

Effect on the distribution of fruit sizes. Hayward and Long, 1943.;Ho and Adams, 1995.


Uniformity of fertigation as diagnosed by infrared thermography under soilless culture.J. Food Agr. Environ.


The nutrient solution with a lower EC value (EC>2.0) produced a statistically significant (p ≤ 0.05) higher proportion of larger fruits (size MM; 16%) and a lower proportion of the smaller fruit size (p ≤ 5%) and noncommercial size (34%). Because larger sizes tend to have a higher market value, the EC increase from 2 to 2.5 dS·m−1 resulted in a loss of market value. These results were consistent with those obtained in a large number of studies, in which an increase in salinity has been reported to cause a reduction in mean fruit weight.

Copyright 2024 © Cellmax Nutrients B.V.